De Value Agenda NL boekt uitstekende vooruitgang

Volop discussie tijdens de derde werksessie van de value agenda for the Netherlands op 18 april 2019 in Amerongen. De speciale gast was professor Elizabeth Teisberg, executive director van the Value Institute for Health and Care en co-auteur – met professor Michael Porter – van het baanbrekende boek Redefining Health Care. Behalve Elizabeth discussieerden circa dertig vooraanstaande beslissers in de zorg en patiënten over de voortgang van de agenda en de vraag wat nu moet worden gedaan om in Nederland vooruitgang te boeken in Value-Based Health Care.

Wacht niet op anderen, start de verandering nu

Wat is het probleem met onze gezondheidszorg? Prof. Elizabeth Teisberg was erg to the point in haar openingstoespraak bij The value agenda for the Netherlands 2019: “Hij verbetert gezondheid niet voldoende”. Als de speciale gast van deze sessie deinsde ze er niet voor terug om te onderstrepen wat nu moet gebeuren. “We zouden de tijd die we nu gebruiken om de zorg te coördineren moeten benutten om de zorg beter te maken voor de professional en de patiënt”, zei ze.

Om die verandering tot stand te brengen, moeten veel hobbels worden overwonnen, maar dit is mogelijk door kleine stappen te zetten. Bijvoorbeeld door simpele, actiegerichte maatregelen te nemen en niet te wachten tot dat het betaalsysteem verandert maar te slagen binnen het huidige betaalsysteem. Met andere woorden: niet twijfelen, gewoon doen. Teisberg: “Creëer interdisciplinaire teams die echt samenwerken.”

Voortdurende progressie

Dagvoorzitter prof. dr. Fred van Eenennaam (oprichter en partner van The Decision Group) benadrukte dat Nederland al heel goed bezig is. “We zien heel veel actie”, zei hij. “Andere landen kijken met grote interesse naar wat we hier doen om de doelen van Value-Based Health Care te behalen. We zien niet alleen een snelle toename van het aantal partnerships en van de ontwikkeling en het gebruik van uitkomstensets. We zien ook een toename in de inclusie van de waarde/uitkomstencomponent in nieuwe projecten die de weg wijzen naar de toekomst. Ook zien we steeds meer aandacht voor ‘shared decision making’.”

Dit is de derde werksessie op een rij over Value-Based Health Care. Uit het antwoord op de vraag aan de aanwezige dertig vooraanstaande beslissers in de zorg werd duidelijk dat de twee thema’s waarin zij de meeste vooruitgang hebben gezien leiderschap en cultuur (24%) en universele metingen (23%) zijn.

Een van de zichtbare veranderingen is dat op uitkomsten gebaseerde gezondheidszorg nu ook op de agenda staat bij het ministerie van VWS. Het ministerie heeft hiervoor een zeer concreet vijfjarenplan (2018-2022) waarmee precies moet worden bereikt wat Teisberg voorstaat. Tijdens de werksessie presenteerde de programmamanager van het ministerie in kort bestek de vier werkstromen die het ministerie heeft ontwikkeld om tegemoet te komen aan de ambitie dat in 2022 voor vijftig procent van de ziektelast transparantie in termen van uitkomsten moet zijn gerealiseerd. Op dit moment bestaat geen transparantie voor 85% van de ziektelast.

Calls for Action for 2019/2020

De participanten van de werksessie discussieerden in kleine groepjes over de twee onderwerpen die nu ter hand moeten worden genomen voor de agenda voor 2019/2020: leiderschap en cultuur, en universele metingen. Ze werden aansluitend gezamenlijk besproken door de participanten. De twee belangrijkste discussiepunten – voorgelegd aan een patiëntpanel en prof. Teisberg – waren data privacy en de noodzaak om de patiënt op te voeden om daadwerkelijk eigenaar van zijn eigen zorgpad te worden. Op het punt van data privacy werkt het ministerie van VWS al aan een wettelijke basis om data te depersonaliseren zodat die kan worden gebruikt voor wetenschappelijke toepassingen. Heel goed om te horen, zei Teisberg afsluitend. Waarna ze de bijeenkomst beëindigde met een hoopvolle boodschap: “In internationale discussies wordt Nederland altijd genoemd. Weet dus dat de wereld jullie toejuicht.” Goed om te weten inderdaad.

De Value Agenda for the Netherlands 2019/2020 zal eind mei worden gepubliceerd. Wilt u een exemplaar ontvangen, stuur dan alstublieft een mail naar Mirte van Holsteijn <M.vHolsteijn@thedecisiongroup.nl>.

Share