AcademicEventsHealthcareMasterClassOutcome MeasuresUncategorized

VBHC – Europe congratulates Erasmus MC with opening Brain Tumor Center VBHC – Europe feliciteert Erasmus MC met opening Hersentumorcentrum

opening hersentumorcentrum

Value Based Healthcare Center – Europe congratulates Erasmus MC with the opening of the first Brain Tumor Center in the Netherlands by minister Schippers.

We would like to congratulate Prof. dr. Dirven, Prof. dr. Sillevis Smitt, Prof. dr. Van den Bent and Prof. dr. Van der Spek with the opening of the first Dutch Brain Tumor Center (Hersentumorcentrum) on Thursday January 10.opening hersentumorcentrum

Value Based Healthcare Center – Europe feliciteert het Erasmus MC met de opening van het eerste Hersentumorcentrum van Nederland door minister Schippers.

Graag feliciteren we Prof. dr. Dirven, Prof. dr. Sillevis Smitt, Prof. dr. Van den Bent en Prof. dr. Van der Spek met de opening van het Hersentumorcentrum op donderdag 10 januari.

Annually about 2.500 Dutch citizens get diagnosed with a braintumor. In the Brain Tumor Center forces of care delivery and reserach are combined. There is intensive cooperation between care deliverers (specialists to psychologists) and between renowned centers within Europe and the rest of the world. The Braintumor Center has the ambition to measure it’s quality of care and be transparant in the its results.

Outcome measures that put the patient first

We are proud that The Decision Group, led by its partner ir Maarten Koomans, chairman of the Value Based Healthcare Center in close collaboration with the Harvard network, contributes to the unique first set of outcome measures for brain tumors. For the first time outcome measures that put the interest and wellbeing of the patient first will be used for brain tumors. These outcome measures do not only monitor the reaction of the tumor to the treatment, but also the wellbeing of the patient and his or her loved ones, the quality of certain brain functions and the occurrence of sincere complications and adverse affects.

Methodology for the development of outcome measures

Our methodology to develop outcome measures already proved itself for other medical conditions and we expect that the Braintumor Center will set the standard for other centers, so that in time the results of care will be transparant and comparable.

Are you interested to learn more about the development of outcome measures? Friday the 8th of March the Decision Institute organizes a MasterClasses on the development of outcome measures. Please click here for more information.

We also offer Clinical Management Workshops for care deliverers, hospital management, insurers and policy makers to make new insights in hospital management and strategy accesible and applicable for Dutch professionals. Please click here for more information.

Jaarlijks wordt bij zo’n 2.500 Nederlanders een hersentumor vastgesteld. In het Hersentumorcentrum wordt gespecialiseerde zorg verleend waarbij zowel voor de behandeling als voor het onderzoek de krachten worden gebundeld. Er wordt intensief samengewerkt tussen behandelaars (van specialist tot psycholoog) en met gerenommeerde centra binnen en buiten Europa. Het Hersentumorcentrum heeft de ambitie om de kwaliteit van zijn zorg te meten en transparant te maken.

Uitkomstmaten die belang van patiënt voorop stellen

We zijn trots dat The Decision Group, oprichter van het Value Based Healthcare Center in nauwe samenwerking met het Harvard netwerk, helpt met de ontwikkeling van unieke set uitkomstmaten voor hersentumoren. Voor het eerst zullen er uitkomstmaten gebruikt worden die het belang en welbevinden van de patiënt voorop stellen. Deze uitkomstmaten leggen niet alleen de reactie van de tumor op de behandeling vast, maar ook het welbevinden van de patiënt en zijn naasten, de kwaliteit van bepaalde hersenfuncties en het optreden van ernstige complicaties en bijwerkingen.

Methodologie voor ontwikkeling van uitkomstmaten

Onze methodologie om tot uitkomstmaten te komen heeft zich al bewezen voor andere ziektebeelden. Wij verwachten dat ook het hersentumor centrum een standaard zet voor andere centra, zodat op termijn de resultaten van zorg inzichtelijk en vergelijkbaar zullen zijn.

Wilt u meer weten over het ontwikkelen van uitkomstmaten? Vrijdag 8 maart organiseert The Decision Institute een MasterClasses over  het ontwikkelen van uitkomstmaten (outcome measures). Klik hier voor meer informatie.

Ook bieden wij Clinical Management Workshops aan voor zorgverleners, management van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en bestuurders om nieuwe internationale inzichten op het gebied van ziekenhuis management en strategie snel toegankelijk en toepasbaar te maken voor professionals in Nederland. Klik hier voor meer informatie.