Uncategorized

Redefining Primary CareHerdefinitie van eerstelijnszorg

Primary care is the center of care delivery. It plays a pivotal role within the healthcare system, while only being accountable for 6% of the basic insured care costs. Under pressure of cost reduction the current political climate stimulates care ‘close to home’. The return of more complex patients from secondary care challenges the nature of primary care.

A Strategic vision to improve value by organizing around patients’ needs
How can primary care sustain and improve its patient value adding properties, now and in the future? Prof. Michael Porter (Harvard Business School) presents a primary care framework to improve the ability of primary care to fulfill its essential role.

The framework consists of 5 focus areas:

  1. Organize primary care around subgroups of patients with similar needs
  2. Use team-based services for these patient groups over the full cycle of care
  3. Outcomes and true costs should be measured as a routine part of care
  4. Reward value improvement by reimbursement per patient subgroup
  5. Integration of primary care with relevant specialty providers per patient subgroup

You can find the online version of the Porter paper on primary care, together with more literature on value based healthcare here.

Clinical Management Workshop ‘The role of primary care’ May 28 (apply now)

The Decision Institute gives a workshop on ‘The role of primary care’ on May 28., 4-7 pm, at Huis de Salentein in Nijkerk. During the workshop the insights of this new Porter paper are discussed using a Harvard Business case. For more information on the workshop ‘The role of primary care, click here (brochure in Dutch)’.

The workshop is part of our Clinical Management Workshop Series, for more information click here.

 

 

Eerstelijnszorg is essentieel binnen de zorgverlening. Het speelt een pivotale rol, terwijl de huisartsen zorg maar voor 6% van de kosten uit de basisverzekering voor zijn rekening neemt.  Onder druk van kosten beperking wordt in het huidige politieke klimaat ‘zorg dicht bij huis’ gestimuleerd. De terugkeer van meer complexe patiënten naar de huisarts is een uitdaging voor de eerstelijn.

Strategische visie voor waardeverbetering met de patiënt centraal
Hoe kan de eerstelijnszorg zijn toegevoegde waarde voor patiënten garanderen en verbeteren? Prof. Michael Porter (Harvard Business School) presenteert een framework om de eerstelijnszorg te helpen zijn essentiële functie binnen de gezondheidszorg te vervullen, nu en in de toekomst (Porter et al., Redefining Primary Care: A strategic vision to improve value by organising around patients needs, Health affairs 2013)

Het framework beschrijft 5 gebieden:

  1. Organisatie van eerstelijnszorg rond een subgroep van patiënten met vergelijkbare behoeften
  2. Gebruik van groepsservices voor deze patiënt groepen over de gehele zorgcyclus
  3. Het bijhouden van uitkomsten en kosten als standaard onderdeel van de zorg
  4. Beloning van waardeverbetering per patiënten sugroep
  5. Integratie van eerstelijnszorg met relevante specialistische zorgaanbieders per patiëntgroep

Clinical Management Workshop ‘De rol van de eerstelijn’ 28 mei (nu aanmelden)
The Decision Institute organiseert een workshop ‘De rol van de eerstelijn’  op woensdag 28 mei van 16-19 uur op Huis de Salentein te Nijkerk. Tijdens deze workshop worden de inzichten gepresenteerd uit dit nieuwe paper van prof. Porter en wordt het framework bediscussieerd aan de hand van de Harvard Business case ‘The Joslin Diabetes Center’. For more information on the workshop ‘De rol van de eerstelijn’ klik hier.

Deze workshop maakt deel uit van onze Clinical Management Workshop Series, voor meer informatie klik hier.

Het artikel over eerstelijns zorg van prof. Michael Porter, samen met andere literatuur over waardegedreven zorgverlening vindt u hier.